ปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้งานระบบเหรียญของจอยลดา

จอยลดาปรับนโยบายการใช้งานระบบเหรียญ โดยมีการปรับเปลี่ยน 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ปรับเพิ่มส่วนแบ่งให้นักเขียนจอยลดามีรายได้จากการติดเหรียญนิยายมากขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

ส่วนที่ 2 ปรับเปลี่ยนการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้ได้รับรายได้จากการไลฟ์ เริ่มตั้งแต่รายได้เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ส่วนที่ 3 ปรับอัตราราคาเหรียญใหม่เพิ่มให้ผู้ซื้อได้รับเหรียญจำนวนมากขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

ส่วนที่ 1 ปรับสัดส่วนการแบ่งรายได้

1. นิยาย

โดยปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้นักเขียนเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง จอยลดาจึงมีระบบสร้างรายได้แก่นักเขียน 4 วิธี ด้วยกัน

1.1 รายได้จากการติดเหรียญนิยาย

โดยนักเขียนสามารถกำหนดราคาเหรียญที่ตอนนิยายตามความเหมาะสมเพื่อให้นักอ่านปลดล็อกตอนในการเข้าอ่าน ซึ่งผลงานที่ติดเหรียญได้จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ผิดเงื่อนไขการติดเหรียญ สามารถอ่านเงื่อนไขการติดเหรียญได้ที่ เงื่อนไขการติดเหรียญ

จอยลดาปรับส่วนแบ่งรายได้นักเขียนจากการติดเหรียญนิยายเป็นแบบใหม่ โดยจะมีการปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปดังนี้ รายได้จากการติดเหรียญนิยาย 100 เหรียญที่นักเขียนได้รับจะมีค่า 1 บาท (สำหรับนักเขียน) หลังจากหักค่าธรรมเนียมช่องทางการจ่ายเงิน (Gateway) 4% นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งดังนี้

นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งในอัตราส่วน 70% จอยลดาจะได้รับ 30% เป็นค่าบำรุงระบบแอปพลิเคชัน

(จากเดิม นักเขียนได้รับ 50% และจอยลดาได้รับ 50%)

กดเพื่อดูตัวอย่างและลองใช้เครื่องมือคำนวณส่วนแบ่งรายได้จากการติดเหรียญนิยาย

Banner RevShare

1.2 รายได้จากแคนดี้ (Pool Candy)

แคนดี้คือไอเท็มที่นักอ่านใช้ปลดล็อกเพื่ออ่านนิยายติดเหรียญได้ฟรี แต่นักเขียนก็ยังได้รับโบนัสตอบแทนเช่นเดิม โดยรายได้จากแคนดี้มาจากค่าโฆษณาที่จอยลดาได้รับจากโปรแกรมโฆษณาอัตโนมัติ (Programmatic Ads) ในแต่ละวัน ค่าโฆษณาในวันนั้นจะถูกนำมาเฉลี่ยตามจำนวนแคนดี้ทั้งหมดที่มีผู้ปลดล็อกนิยายในวันนั้น และคูณจำนวนแคนดี้ที่นักเขียนได้รับจากการปลดล็อกตอนนิยายในวันดังกล่าว

1.3 รายได้กิฟต์จากนิยาย

นักเขียนสามารถเปิดรับกิฟต์ที่นิยาย หรือหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง เพื่อให้นักอ่านสนับสนุนค่าขนมตามความพึงพอใจของนักอ่าน รายได้จากการรับกิฟต์ที่นิยายและหน้าโปรไฟล์ 100 เหรียญที่นักเขียนได้รับจะมีค่า 1 บาท (สำหรับนักเขียน) หลังจากหักค่าธรรมเนียมช่องทางการจ่ายเงิน (Gateway) 4% นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งดังนี้

นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งในอัตราส่วน 90% จอยลดาจะได้รับ 10% เป็นค่าบำรุงระบบแอปพลิเคชัน

กดเพื่อดูตัวอย่างและลองใช้เครื่องมือคำนวณส่วนแบ่งรายได้จากการรับกิฟต์จากนิยาย

1.4 รายได้จากยอดจอย (Pool Joy)

นักเขียนที่ไม่ได้ติดเหรียญที่ตอนนิยาย หรือไม่ได้เปิดรับกิฟต์ก็ยังสามารถสร้างรายได้จากโบนัสที่ได้รับจากยอดจอย แล้วยอดจอยมาจากไหน? ยอดจอยมาจากนักอ่านที่เข้ามาอ่านนิยายนั่นเอง ดังนั้นยิ่งเขียนมากก็จะยิ่งได้ยอดจอยมาก และจะได้รับโบนัสจากยอดจอยมากด้วยเช่นกัน

โดยรายได้จากยอดจอยมาจากค่าโฆษณาที่จอยลดาได้รับจากโปรแกรมโฆษณาอัตโนมัติ (Programmatic Ads) ในแต่ละวัน (ซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับ Pool Candy) ค่าโฆษณาในวันนั้นจะถูกนำมาเฉลี่ยด้วยจำนวนจอยทั้งหมดของทุกเรื่องในแอปพลิเคชันที่มีผู้อ่านในวันนั้น และคูณจำนวนยอดจอยที่นักเขียนได้รับจากนิยายในวันดังกล่าว

หมายเหตุ

รายได้ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ของเดือนเมษายน 2565 นักเขียนจะได้รับโอนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

รายได้ทั้งหมดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565 จะยังเป็นรายได้ที่คำนวณตามสัดส่วนเดิม (ส่วนแบ่ง 50%) และจะดำเนินการโอนในวันที่ 12 เมษายน 2565

ในรอบต่อไปจะได้รับโอนเงินทุกวันที่ 15 ของเดือน (หากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีการโอนก่อน) เฉพาะผู้ที่มีรายได้เกิน 100 บาท และธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ 8 บาท

เมื่อมีรายได้จากงานเขียน (ติดเหรียญ, แคนดี้, ยอดจอย) มีรายได้จากการรับกิฟต์ที่นิยาย และรับกิฟต์ที่หน้าโปรไฟล์ รวมแล้วมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% โดยจะมีเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่นักเขียนได้ลงทะเบียนไว้)

2. ไลฟ์ (เสียงและวิดีโอ)

2.1 รายได้กิฟต์จากไลฟ์เสียงและวิดีโอ

นักเขียนสามารถเปิดรับกิฟต์ที่ห้องไลฟ์เสียงและวิดีโอ เพื่อให้ผู้ฟังสนับสนุนค่าขนมตามความพึงพอใจ รายได้จากการรับกิฟต์ที่ห้องไลฟ์ 100 เหรียญที่ดีเจและวีเจได้รับจะมีค่า 1 บาท (สำหรับดีเจและวีเจ) หลังจากหักค่าธรรมเนียมช่องทางการจ่ายเงิน (Gateway) 4% ดีเจและวีเจจะได้รับส่วนแบ่งดังนี้

ดีเจและวีเจจะได้รับส่วนแบ่งในอัตราส่วน 50% จอยลดาจะได้รับ 50% เป็นค่าบำรุงระบบแอปพลิเคชัน

กดเพื่อดูตัวอย่างและลองใช้เครื่องมือคำนวณส่วนแบ่งรายได้จากการรับกิฟต์จากไลฟ์เสียงและวิดีโอ

2.2 รายได้จากยอดหัวใจ (Pool Heart)

ดีเจหรือวีเจสามารถสร้างรายได้จากโบนัสที่ได้รับจากยอดหัวใจ แล้วยอดหัวใจมาจากไหน? ยอดหัวใจมาจากผู้ฟังที่เข้ามากดส่งหัวใจในห้องไลฟ์นั่นเอง ดังนั้นยิ่งได้ยอดหัวใจมากก็จะยิ่งได้รับโบนัสมากด้วยเช่นกัน

โดยรายได้จากยอดหัวใจมาจากค่าโฆษณาที่จอยลดาได้รับจากโปรแกรมโฆษณาอัตโนมัติ (Programmatic Ads) ในแต่ละวัน (ซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับ Pool Candy และ Pool Joy) ค่าโฆษณาในวันนั้นจะถูกนำมาเฉลี่ยด้วยจำนวนหัวใจทั้งหมดในแอปพลิเคชันที่มีผู้ฟังกดส่งในวันนั้น และคูณจำนวนยอดหัวใจที่ดีเจหรือวีเจได้รับในวันดังกล่าว

ส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา กรณีได้รับเงินได้จากบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. เงินได้ส่วนแบ่งรายได้จากการไลฟ์เสียงและวิดีโอ

2. เงินได้ส่วนแบ่งรายได้จากกิฟต์ในห้องไลฟ์เสียงและวิดีโอ

3. เงินได้ส่วนแบ่งรายได้จากยอดหัวใจ

ผู้ได้รับเงินได้ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (อัตราก้าวหน้า) ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ จะสรุปยอดเงินได้และยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจัดส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้ปีละ 1 ฉบับ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปผ่านช่องทางอีเมลตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยผู้มีเงินได้จะต้องนำยอดเงินได้และยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับรวมยื่นในแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีด้วยตนเองตามปีภาษีที่ระบุในหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ที่ได้รับจากบริษัทฯ

โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจะเริ่มใช้สำหรับรายได้ที่ได้รับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะโอนรายได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนเฉพาะผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น (หากวันที่ 15 ของเดือนตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทฯจะโอนในวันทำการก่อนวันหยุด) และธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ 8 บาท

ส่วนที่ 3 ปรับอัตราราคาเหรียญใหม่

จอยลดาจะมีการปรับอัตราราคาเหรียญให้นักอ่านได้รับจำนวนเหรียญมากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนราคาเหรียญและจำนวนเหรียญ ตามค่าบริการผ่านช่องทางการจ่ายเงินของผู้ให้บริการ (Gateway) ในทุกช่องทางการเติมเหรียญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สามารถดูราคาเหรียญได้ที่ จอยลดาปรับอัตราราคาเหรียญใหม่