นิยายในโครงการ

นิยาย 7 เรื่อง 7 คาแร็กเตอร์ ที่ได้ไอเดียมาจาก 7 หัวข้อ Cyber Wellness จาก AIS อุ่นใจ Cyber ร่วมมือกันถ่ายทอดผ่านฝีมือ 7 นักเขียนจอยลดา เพื่อสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ต

กิจกรรม Novel Up

‘แค่อ่านก็ร่วมบริจาคได้’ เพราะเรารู้ว่าการอ่านนิยายเป็นได้มากกว่าแค่ความบันเทิง ในกิจกรรม Novel Up นอกจากอ่านเพื่อความสนุกแล้ว ยังได้อัปความรู้เรื่อง Cyber Wellness แถมการอ่านของคุณจะช่วยสมทบทุนบริจาคให้แก่ “มูลนิธิสายเด็ก1387”

วิธีเข้าร่วมกิจกรรมแสนง่าย คือ เปิดแอปจอยลดา อ่านนิยายในโครงการทั้ง 7 เรื่อง หรืออ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อยอดจอยของนิยายทุกเรื่องในโครงการรวมแล้วถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางจอยลดาและ AIS อุ่นใจ Cyber จะร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิตามลำดับ

ยอดบริจาค

เป้าหมายของภารกิจในการบริจาค

5 ล้านจอย

10,000฿

20 ล้านจอย

25,000฿

50 ล้านจอย

50,000฿

100 ล้านจอย

75,000฿

200 ล้านจอย

100,000฿

ยอดบริจาคล่าสุด

0฿

จาก 100,000฿

( รวม 0 จอย อัปเดตเมื่อ 00:00 สิ้นสุดการนับยอดบริจาควันที่ 31 สิงหาคม 2565 (23.59น.) )

เกี่ยวกับมูลนิธิสายเด็ก 1387 (Childline Thailand Foundation)

เป็นเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี ทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ (The United Nations Convention on the Rights of a Child (CRC)) มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆ โดยตรง และยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ https://www.childlinethailand.org/th

กิจกรรม Review Up

กติกามีดังนี้
1. แชร์นิยายในโครงการเรื่องใดก็ได้
2. เขียนรีวิวลง Facebook หรือ Twitter พร้อมติด แฮชแท็ก #ReviewUp และ #AISxJoylada

รีวิวที่ทำถูกต้องครบตามกติกาและถูกใจทีมงาน รับรางวัลแพ็กเกจ Disney+ Hotstar 1 ปี จำนวน 20 รางวัล

ระยะเวลา : วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2565
ประกาศผล : 2 กันยายน 2565