696 km
คนเราจะแอบชอบคนๆหนึ่งได้นานแค่ไหน แล้วจะมูฟออนจริงๆตอนพูดครั้งที่เท่าไหร่....?
0 จอย
# ทะเลสีเทา | ถนนสีชมพู
#
ยังไม่มีบทให้อ่าน