ห้องเรียน 333
ห้องเรียนเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าและไม่มีใครรู้ความจริง (ความจริงถูกเฉลยท้ายเรื่อง)
Joy View 14.7K จอย
# เขตอาถรรพ์ | ลานฆาตกรรม
#ห้องเรียน333 #ผี #เทอม3xจอยลดา
# 3 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป