ปลายจวักครองใจ
Joy View 3.3M จอย Joy Coin 33K เหรียญ Joy Candy 7.5K แคนดี้
# สำนักพู่กันจีน