จบ
สาปคืนต่าว #JoyxTHREEMANDOWN #เปิดตัวเขา
ขอคุณไสยอาถรรพณ์ทั้งหมดที่อยู่ในตัวเราหวนกลับต่าวคืนสู่เธอ แม้นชีวามิสิ้นก็ให้ชีวินเธอฉิบหาย
Joy View 1.5K จอย
# ทะเลสีเทา | เขตอาถรรพ์
#เปิดตัวเขา #JoyxTHREEMANDOWN
# 1 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป