จบ
Adicto a la espera เสพติดการรอคอย #JoyxFIRZTER #รอ_ONLYYOU
การรอไม่ช่วยให้เธอกลับมาแต่การรอมันกลับช่วยต่อชีวิตให้เรากล้าที่จะออกไปสู่โลกภายนอกได้โดยไร้เงาของเธอ...
Joy View 25K จอย
# ทะเลสีเทา
#รอ_ONLYYOU #JoyxFIRZTER
# 1 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป