ก่อนรุ่งสาง
หลินเจี่ยนเห็นผู้คนในหมู่บ้านเข่นฆ่ากันเอง เพราะพวกเขาควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ เขาเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่เหนืออำนาจการควบคุม เมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัตินี้สิ้นสุดลง เขาจึงออกเดินทางตามหา "ตัวการ" ที่เป็นผู้ก่อให้เกิดภัยพิบัติในครั้งนั้นขึ้น โดยมีปู้ซีจ่านเป็นเพื่อนร่วมทาง พวกเขาจะหาตัว "ผู้อยู่เบื้องหลัง" เจอหรือไม่ แล้วจะจัดการกับคนผู้นั้นอย่างไร...
Joy View 241.1K จอย
# ท่าเรือสีรุ้ง | Joy Comic