AKIRA あきら อาคิระ | yoonmin
มึงฉีดยาซ่อนฟีโรโมนตัวเองทุกครั้งที่ขึ้นสู้เลยหรอวะ ถ้าคอสวยๆนี่ต้องเป็นรอย ก็อยากให้เป็นเพราะกูไง ไม่ใช่เพราะเข็ม
Joy View 9.2K จอย
# ถนนสีชมพู | ทะเลสีเทา