ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พ่อของลูกผม
จากวันนนั้นผมไม่เคยเจอหน้าผู้ชายที่ถึงชื่อว่าเป็นพ่อของลูกเลย
0 จอย
# ท่าเรือสีรุ้ง