จบ
|SF/OS| Bloody Cross |YOONMIN|
กี่ชีวิตที่ต้องสังเวย กี่ชีวิตที่ต้องถูกสังหาร กี่ชีวิตที่ต้องทรมาน อีกกี่ชีวิตที่จะต้องตายเพราะความเห็นแก่ตัวของคน จะต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่กัน...
Joy View 208.6K จอย
# เขตอาถรรพ์ | ดินแดนมหัศจรรย์