คนเห็น(สั่ง)ผี [𝐆𝐚𝐯]
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว.. ภูตผีทั้งหลาย คิดร้ายตัวข้า อะนันตา สูญเปล่า
Joy View 557.4K จอย
# เขตอาถรรพ์ | บ้านหรรษา
#gav #ก้าวี #bts #อาถรรพ์ #คนเห็นผี #MusicLiveinJoy #ผี
# 4 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป