Joy View แรงแค้น
"เห้ยไอ้ฟิว"ช่วยกูด้วยกูได้เสียงนั้นอีกแล้วซึ่งนั้นเป็นเสียงของสาวปริศนา​ที่ไม่สามารถ​รู้ได้เลยว่าผู้หญิง​คนนั้นเป็นใครทำไมต้องมาอาฆาต​เอาด้วย
Joy View 157 จอย
# ลานฆาตกรรม | ซุ้มเล่าเรื่อง
# 3 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป