จบ
แพ้ฝุ่น | yoonmin
เจ็บแล้วจมก็แค่คน แต่เจ็บแล้ววน อย่ามาเรียกกูว่าไต้ฝุ่น! "แต่กูแพ้ฝุ่นไปแล้ว ทำอะไรได้วะ.. ได้แต่วิ่งตามพายุอย่างมึงมั้ง.." (ย้ายไป READAWRITE)
Joy View 3.5M จอย
# ถนนสีชมพู | ทะเลสีเทา