Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์
เขาไม่เคยต้องการให้นางรู้ว่าเขารักใคร่และทะนุถนอมนางเพียงใด แม้รู้อยู่เต็มหัวใจว่านางเฝ้ารอคำว่ารักจากเขา
Joy View 3.3M จอย Joy Coin 51.8K เหรียญ
# สำนักพู่กันจีน