Pearl Eclipse ไข่มุกเคียงบัลลังก์
เขาไม่เคยต้องการให้นางรู้ว่าเขารักใคร่และทะนุถนอมนางเพียงใด แม้รู้อยู่เต็มหัวใจว่านางเฝ้ารอคำว่ารักจากเขา
Joy View 393.3K จอย Joy Coin 13.1K เหรียญ
# สำนักพู่กันจีน