จบ
กลิ่นบัว (พีเรียด) — หยิ่นวอร์
“น้องบัวที่พี่รู้จักไม่เคยดื้อดึงถึงเพียงนี้” “ผมไม่ใช่น้องบัวของคุณ” “พี่บอกเจ้าว่าอย่างไรเล่า ให้เรียกพี่ว่าพี่จอมมิใช่หรือ”
Joy View 31.4M จอย
# โกดังแฟนคลับ
#yinwar #หยิ่นวอร์ #พีเรียด #กลิ่นบัว
# 17 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป