จบ
Bad boy vs Bad girl (jenlisa)
ใคร ๆ ก็ว่าผมมันเลว / ใครๆ ก็ว่าฉันหนะร้าย
Joy View 2.5M จอย
# ทุ่งลิลลี่
#Lisa #Jennie #jisoo #rose #jenlisa #lisoo #changlisa
# 1 / 23 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป