The far from home
เรื่องราวของกลุ่มสาวแห่งโรงเรียนนานาชาติชื่อดังที่จู่ๆวันหนึ่งพวกเขานั้นได้มาอยู่ในสถานที่ไม่คุ้นตา
Joy View 845 จอย
# ท่าเรือสีรุ้ง
#เมืองในฝันที่ไม่กล้าฝัน
# 2 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป