จบ
hear and keep | one shot
เสียงบางสิ่งกระทบหลังคากระเบื้องในยามวิกาลรบกวนคนที่นอนหลับไหล​ เสี้ยววินาทีเขาเห็นดวงตาคู่หนึ่งทามกลางความมืดก่อนจะรู้ตัวอีกทีเมื่อสัมผัสได้ถึง...
439.5K จอย
# ดินแดนมหัศจรรย์
#hearandkeep #เรื่องสั้นของน้องเน่า #os #ตอนเดียวจบ #kookv
# 1 / 1 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป