จบ
โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูตายทีละคน เด็กๆทยอยตายหลายคน พวกเราทุกคนตายที่โรงเรียน....ตายที่ ตายที่โรงเรียน :)
Joy View 75.6M จอย
# เขตอาถรรพ์ | ลานฆาตกรรม
#ร้อยมีม #BTS #๑
# 9 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป