จบ
good person for you
ต่อให้ฉันจะต้องเลวกับใครอีกกี่ร้อยคน แต่ฉันจะเป็นคนดีสำหรับนายและดูแลปกป้องนายเอง
Joy View 10.7M จอย
# ท่าเรือสีรุ้ง
#YUWIN #ยูวิน #จอร์นอิล #johnil #wayv #nct #คุนหนง
# 43 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป