จบ
We try, We tired #จมไปไม่เหลือเธอ
ความรู้สึกของเธอมันจมดิ่งลงไป...จนไม่เหลืออะไรแล้ว Writer : BelightY
Joy View 11.8M จอย Joy Coin 319K เหรียญ Joy Candy 19.7K แคนดี้
# ทะเลสีเทา | ถนนสีชมพู
#จมไปไม่เหลือเธอ #BelightY #JoyladaOfficial
# 36 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป