เงือก // 𝑏𝑜𝑧𝘩𝑎𝑛
ตามตำนานกล่าวว่า “หากคุณได้ยินเสียงจากมหาสมุทร จงอย่าตามไป”
Joy View 316.1M จอย
# ทะเลสีเทา | ดินแดนมหัศจรรย์