จบ
เจแปลน #JoyCUonly
ต้องแกล้งๆ ฟังทั้งๆ ที่รู้ว่าเธอ เธอเองก็พูดถึงแต่เขา ตลอด
Joy View 2M จอย
# ถนนสีชมพู
# 6 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป