netflix, next door —kookjin
‘ก็ผมบอกแล้วไงว่าไม่มีเงินหาร จะเอาตัวเข้าแลกพี่ก็ไม่เอา’
Joy View 709.8K จอย
# โกดังแฟนคลับ
#kookjin #กุกจิน #Jungkook #Jin #BTS #Kookjin
# 8 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป