.ผมไม่ใช่ตัวแทนของใคร.kookmin
j.../คุณจะให้ผมไปเป็นตัวแทนของใครไม่ได้ j.../กูก็ไม่ได้บอกให้มึงไปเป็นตัวแทนของใครนิ #เขาสองคนได้กล่าวไว้ด้วยกัน#
Joy View 14.1K จอย
# ถนนสีชมพู | ทะเลสีเทา
#เขาสองคนได้กล่าวไว้ด้วยกัน
# 5 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป