จบ
ชายาผู้ไร้เทียมทาน | by คุณปลาทอง
จากหญิงผู้ไร้ค่าที่แม้แต่พ่อของตัวเองก็ไม่อาจะยอมรับได้แต่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่ที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตตัวเอง ไม่ว่าอะไรก็จะเป็นจริงได้
Joy View 45.5M จอย
# สำนักพู่กันจีน | ดินแดนมหัศจรรย์