จบ
My heart(JK) (SS2)
"คุณฟอนด์ไ์ม่ยอม คุณฟอนด์เกลียดพ่อ เกลียดพ่อ เกลียดพ่อที่สุดเลย"
Joy View 11.9M จอย Joy Coin 12.9K เหรียญ Joy Candy 1.7K แคนดี้
# ทุ่งลิลลี่