ฝาแฝดของอิมแจบอม 🌸 [MarkBeom/NiorB]
"มึงรู้ข่าวยัง เรื่องที่อิมแจบอมโดนแบนออกจากห้อง เพราะเป็นไบโพล่า!!"
Joy View 5.2M จอย
#ลัทธิแจบอมเคะ #markbum #niorb
# 17 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป