6 ตุลากับข้าพเจ้า
Based on story ใช้เพื่อการศึกษา (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) สาระหน้าที่พลเมืองฯ ชั้น ม.4 ขอขอบคุณ เรื่องเล่าจาก กฤษฎางค์ นุตจรัส และ วันชัย ต้น
Joy View 237.8K จอย
# ทะเลสีเทา
#6ตุลา
# 1 / 2 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป