จบ
Teach me, Jam แจมสอนผมหน่อย
·ÐàÅÒСѹ --> ªÒ¹â´¹ËÑ¡¤Ðà๹ --> ªÒ¹â¡Ã¸ä»¡èÍàÃ×èͧ --> ⴹẤ¨Ñºä´é !! ll มึงเป็นไวรัสเหรอ!? คือนี่มันภาษาอะไรวะ!?
Joy View 122.1M จอย Joy Coin 13.5K เหรียญ Joy Candy 5.6K แคนดี้
# สถานีอวกาศ
#แจมสอนผมหน่อย
# 35 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป