My BLIND My SHINE #แสงของมบ
คนหนึ่งเสียแสงสว่างไป อีกคนหนึ่งได้เจอกับแสงสว่างอีกครั้ง และเขาสัญญา ว่าจะพาแสงสว่างของอีกคนกลับมาให้ได้
Joy View 1.3K จอย
# ถนนสีชมพู | ฟีลกู๊ดคาเฟ่
#
# 1 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป