จบ
You're the Best Thing
แม้จะอยากก้าวข้ามขีดจำกัดความเป็นเพื่อนสนิทไป แต่กำแพงของความเป็น "เพื่อน" มันอยู่สูงเหลือเกิน
Joy View 138K จอย
# ทะเลสีเทา
# 1 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป