profile-image
0
เรื่อง
0
จอย
0
เหรียญ
0
แคนดี้
 

แฟนบอร์ด

....
.
2
ᴍᴠ.
เราขอฝากเรื่อง เวย์ขอร้องอย่าใจร้าย#kookv หน่อยนะคะ เมื่อก่อนชอบแต่งแล้วลบบ่อยๆจนทำให้คนอ่านหายไป เลยอยากจะเริ่มใหม่อีกครั้ง และครั้งนี้เราไม่ลบแน่นอนค่ะ ยังไงก็ฝากหน่อยนะคะถ้ามีตรงไหนผิดพลาดหรืออยากให้แก้ไขบอกได้นะคะ ถ้าข้อความนี้ทำให้ไม่สบายใจสามารถลบได้เลยนะคะ
1