profile-image

🎸↳ 𝐈𝐦𝐬𝐱𝐟𝐮𝐧𝐧𝐲•「𝖘𝖙𝖆𝖗✯¹」{ℓ૨ッ.🐰}

- 2007 ’s - ᴍᴀʏ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ʙᴇ ᴋɪɴᴅ ᴛᴏ ʏᴏᴜ. • ᴡᴀᴋᴀɴʏᴀ ɴᴀ ʀᴀᴛᴀɴᴀᴄʜᴀᴋᴋʀᴀᴇᴡ • ꒰ 🤍 ꒱
icon-annouce
𝟭𝟴𝟬𝟮 + ________ 🎶 ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ ________ ɪɢ : ɪᴍsxғᴜɴɴʏ ________ 🎸 ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ __________ 01 sᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ 2007 _________ ☁️ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ ___________ ᴡᴀʟʟᴇᴛ : 0618638860 __________🐾 ɢᴀɴɢ ____________ • sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ • ดาวจอยดาวโจร • เพชรมายา _________ 🔥 ʜᴇʟʟ ᴛᴡɪɴ _________ • ᴘᴜᴘᴀ • ᴄʜᴀɴᴏᴍ • ғᴜɴɴʏ • ᴘᴀʀᴋ ___________ 🧸ғᴀᴍɪʟʏ ___________ ᴘᴀᴘᴀ : ʀᴀɪɴ ᴍᴀᴍᴀ : ᴀʀɪᴛ ᴛᴡɪɴ : sɪɴɢɴᴜᴀ ʙᴀʙʏ : ᴍᴏᴏɴ : sᴍɪʟᴇ : ɴᴇᴇ ____________ 💫 ʟɪᴠᴇ ______________ แล้วแต่อารมณ์ ᴛɪᴍᴇ : 15:00 - 17:00 / 23:00 - 01:00 __________________________________ 🤍 ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ғᴏʀ sᴜᴘᴘᴏʀᴛ ʟɪᴛᴛʟᴇ ʀᴀʙʙɪᴛ ʜᴏᴜsᴇ {ℓ૨ッ.🐰}
icon-arrow-right
1
เรื่อง
485.1K
จอย
0
เหรียญ
33
แคนดี้

เรื่องของ 🎸↳ 𝐈𝐦𝐬𝐱𝐟𝐮𝐧𝐧𝐲•「𝖘𝖙𝖆𝖗✯¹」{ℓ૨ッ.🐰}