ทะเลสีขาว 🌊{เทเลทับบีส์}

แต่งตามอารมณ์ =_= พูดไทยไม่ชัด ภาษาไม่ดี เขียนผิดเป็นว่าเล่น หน้าที่โครตแย่ ขี้หลงขี้ลืม ฉันนี่ไงๆ @ ig thale_sikhaw
5
เรื่อง
699M
จอย

เรื่องของ ทะเลสีขาว 🌊{เทเลทับบีส์}

สิ่งที่น่าสนใจ