1
littlesunx_
663,438,323 จอย
2
malii.19
204,244,344 จอย
3
winter_flower☁️ (อัพช้า แต่อัพนะ)
201,207,798 จอย
4
loukpearzeepeach🍑
168,833,841 จอย
5
🔆PAKBUNG_ARMY🍹
159,948,552 จอย
6
หอหมื่นอักษร
151,997,290 จอย
7
ᴀɴᴅʀᴏᴍᴇᴅᴀ_ด้า🕊️แฟนบอร์ด+คอมเม้นไม่ใช่ที่ขอรับฟอล
141,206,310 จอย
8
yournxgirl°
134,218,919 จอย
9
-อยากกิน ชาเขียว-
100,350,340 จอย
10
k.jankhana
95,214,526 จอย
11
Memo🍑
84,195,090 จอย
12
paraside
82,072,667 จอย
13
꧁𝐁.𝐓.𝐅꧂
78,863,677 จอย
14
b_baer24 🐻(ไม่ยอมตกเป็นทาสเทอหรอกค่ะ! เผด็จการ)
74,393,383 จอย
15
ลมหนาว_🌨️
71,063,343 จอย
16
P_iy_SaMuT (ปลายสมุทร)
61,184,229 จอย
17
Ipolaris.
57,179,806 จอย
18
soonmoon•◞°
54,981,181 จอย
19
LuxiVnus (อัพช้าเพราะทำงาน)
54,554,501 จอย
20
mmbbgift.
49,814,648 จอย