⛓️💉ผัวโรคจิต💉⛓️ss.2
(ภาคต่อจากเรื่อง:กระต่ายขาวที่รัก) - NO สปอย - เรื่องนี้มีคำหยาบคายเยอะเหี้ยๆนะคะ..และเนื้อหาอันชาติชั่ว(ของไรท์🤦🏻‍♂️)โลกสวยกดออก @⛓️💉ผัวโรคจิต💉⛓️
Joy View 419.2K จอย
# ลานฆาตกรรม | ทะเลสีเทา