What's your name? #ขานชื่อมัน #ขีดเส้นตาย
ถ้ามึงอยากออกจากที่นี่ ก็แค่ขานชื่อ"มัน" แต่ที่สำคัญ ไม่มีใครรู้ว่า"มัน"ชื่ออะไร
Joy View 192.1M จอย
# ลานฆาตกรรม | เขตอาถรรพ์
#ขานชื่อมัน #ขีดเส้นตาย
# 8 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป