จบ
(close) หลงเพ่ย #เจ้าพ่อรุ่นแรก
ฉันคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยแต่ละเดือนของนายคือ 10,000 HKD [เนื้อหาอยู่ใน read a write]
9.6M จอย
# สำนักพู่กันจีน