จบ
Next station สถานีต่อไปคือเธอ
บางทีการพบเจอของเธอกับเขาที่สถานีรถไฟฟ้าในญี่ปุ่นอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
Joy View 255.6K จอย
# ถนนสีชมพู
# 1 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป