profile-image

𝕥𝕒𝕖𝕜𝕠𝕠𝕜𝕞𝕚𝕟.

แต่ง kookv kookmin เป็นหลัก ปล่อยเรื่องสลับกันนะคะ ทุกเรื่องที่แต่งมาจากจิตนาการและเรื่องของไรท์เองไม่มีเจตนาจะทำให้ศิลปินเสียหาย อย่าเบียดเรือกัน ถ้าไม่ชอบเรื่องไหนก็ไม่ต้องฝืนอ่านนะคะ ขอให้ผ่านไปเลย🙏
icon-annouce
เป็นไรท์เตอร์สายเพ้อฝัน ^^ ขอบคุณที่แวะมาหาเด็กๆ💖🤭
icon-arrow-right
8
เรื่อง
288.2M
จอย
0
เหรียญ
0
แคนดี้

เรื่องของ 𝕥𝕒𝕖𝕜𝕠𝕠𝕜𝕞𝕚𝕟.