จากวันวานที่ล่วงเลย #JoyxFIRZTER #รอ_ONLYYOU
ก็แค่เข้าใจ ว่าเขาไม่ต้องการเราแล้ว
1.3K จอย
# ทะเลสีเทา
#JoyxFIRZTER #รอ_ONLYYOU
# 1 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป