เด็กต่างคณะ(บุ๋นเปรม)🤍
;เด็กสถาปัตย์น่ารักไม่เบา ไม่ได้มีเจตนาทำศิลปินเสียหาย ##เรื่องเป็นเพียงความคิดผู้แต่งเท่านั้น(ย้ำ)##
Joy View 90.7K จอย
# ท่าเรือสีรุ้ง