ท่านอัครเสนาบดีผู้แสนสุภาพ
ในฐานะบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งแห่งลั่วเฉิง เซี่ยซูไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง เขากลายเป็นอัครเสนาบดีฝ่ายขวาที่ผู้คนเคารพนับถือ มีทั้งความรู้คู่คุณธรรม ...
Joy View 959K จอย
# สำนักพู่กันจีน