จบ
ตำนานรัก นางไซเรน
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ภายใต้ท้องสมุทรอันกว้างใหญ่ได้เกิดอุบัติภัยขึ้น จากฝีมือของมนุษย์และไซเรนนางหนึ่ง จึงเกิดตำนาน นางไซเรน...
Joy View 2.5K จอย
# ดินแดนมหัศจรรย์ | ทะเลสีเทา
# 9 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป