รุ่งอรุณสีชาด
นภาแจ่มใส เดือนสีแดงเลือด การ'เชือด'เริ่ม'ขึ้น ยามวันคราส สีชาดแดงฉาน วันเป็นคืนถึงกาล ศพนั้นจักฟื้นคืนชีวี
Joy View 200.3K จอย
# ลานฆาตกรรม | บ้านหรรษา
#อรุณสีชาด #วันคราส #ฟื้นคืนชีพ
# 4 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป