45 CM. (ซึงอิน)
45-120cm. คือเขตป้องกันตัวระยะใกล้ เป็นระยะที่เราใช้กับเพื่อนหรือคนสนิท #45CMซอ
Joy View 9.9K จอย
# โกดังแฟนคลับ
#StrayKids #ซึงอิน #seungin #ไม่มีคู่รอง
# 2 บท
เริ่มอ่านกันเลย
อ่านในแอป