- เฟรนด์พันธุ์แท้ -
- กฎของการมีความลับกับเพื่อน คือ "ห้ามมีพิรุธ"- #โยแคท
0 จอย
# ท่าเรือสีรุ้ง